Anasayfa Makale Toplumda dini yozlaşma

Toplumda dini yozlaşma

Türk insanının belirli bir bölümünde, inanç konusunda tanımlama ve uygulama karmaşası yaşanıyor. Büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu bu ülkede; tek Allah, tek Peygamber ve tek Kur-an olmasına rağmen; farklı mezhepler ve yüze yakın tarikatlar türemiştir. Mezhepler (Hak dediğimiz 4 mezhep) kendi içinde detaylar dışında çatışmaz iken, tarikatlar birçok konuda farklı görüşlere sahiptir.

Böylesine bölünmüşlükler doğal olarak inanç bağlamında insanları farklı düşünmeye zorlamakta, dinin uygulama alanında ciddi kutuplaşmalar meydana getirmektedir. Ortalıkta yetkili-yetkisiz kişi, kurum veya kurullarca verilen fetvalar uçuşmaktadır. “Din” konusunda uzun yıllar “düşünme itaat et” denilerek cahil bırakılan insanımız; bazen Kur-an’a ve sünnete uymayan yaşam tarzı ile farkında olmadan ateşe sürüklenmektedir.

Gerçekten Kur-an’ı yaşamak veya Kur-an’ı doğru anlamak isteyen bazı samimi Müslümanlar, okumak, anlamak ve araştırmak yerine çevrelerinde bulunan, genelde tavsiye ve telkin ile tanıştıkları Bay-Bayan Devlet kadrolu ya da kendini halkı irşat etmeye memur gören kişilere tabi olmuşlardır. Bunların söyledikleri veya tavsiyelerini “dinin gereği” olarak telakki edip doğrudan kabulleniyorlar. İşin en korkunç yanı ise bu kişilere “koşulsuz-sorgulamasız” bağlanarak itaat etmenin kendilerini mutlaka “Cennete” götüreceğine inanıyorlar. En başta Fethullah Gülen bu tezimi haklı çıkarmıyor mu?

Bu konuda kesin hüküm Kur-an’da yer almakta, yüce yaratıcı cennete giden yolun son peygamber Hz Muhammed’in yaşamına ve söylediklerine tabi olmayı gerektirdiğini buyurmaktadır. Bu konuda çok uzun yazmak yerine Kur-an ile uyuşan, muteber kişilerden rivayet edilmiş sünnete uymak, emredilen ibadetlere riyasız icabet etmek ve en önemlisi nefsi arındırmak tek geçerli olan hakikattir.

Bakın çevrenize; Müslüman’ım deyip Müslüman’ca yaşamayan, son derece çirkin ve cahilce davranıp konuşan insanlar göreceksiniz. Sadece başını örtüp diğer her yeri meydanda olan bir toplum oluştu değil mi? Hele yaşı 15-25 yaş aralığında, metroda fingirdeşen, aşırı makyajlı, yüksek sesle gülüp konuşan, oturmasını kalkmasını ve konuşmasını bilmeyen, tartıştığı kişiye ağza alınmayacak hakaretler edebilen, yaşamı söyledikleri ile uyuşmayanlar vs.vs. İşte bu tarz görüntüler toplumda dindar kesim ve İslam hakkında olumsuz bir kanaat oluşturuyor.

Okumayan, araştırmayan ve sorgulamayan bir gençlik var Türkiye’de. Din konusunda neredeyse “kutsal” bir noktaya yerleştirilen kişilerin ağızlarından çıkacak her sözü doğrudan kabullenen ve itaat eden, sayıları ciddi rakamlara ulaşan bir kesim var. Kur-an okuyamayan veya okuyup anlamayan insanlarımız, bu konudaki boşluklarını tabi oldukları dini merkezlerden aldıkları bilgilerle tamamlıyorlar. Elbette gerçekten Kur-an’ı rehber edinerek sünnetten ayrılmayan ilim yuvaları vardır. Bilgili ve doğruyu-yanlışı ayrıştırabilen, tanımlayabilen insanlar, bu kaynaklara ikna olarak ve gönülden kurdukları bağlarla yöneliyorlar. Fakat bilgisiz ve dolayısı ile muhakeme yeteneği olmayan kişilerde boş olan kafa ve gönüllerini gereksiz ve yanlış bir itikatla dolduruyorlar.

İşte toplum, inanç bağlamında son derece tehlikeli bir uçuruma gidilmekte, yeni nesil farkında olmadan bilgi ve ahlaki erozyona itilmektedir. Bu ülkede “din” merkezli insanların yaşamlarındaki açık sapmalar, arayış içinde olan samimi gençliğin istikametini bozmaktadır. İnançlı yetişmelerini beklerken kafalarında yüzlerle çelişki ile baş başa bırakılıp, din düşmanlarının kucağına atılmaktadırlar. Yani düşmanın yapamadığını bizim “dindar” geçinen insanımız yapmakta, sonra utanmaz şekilde çıkıp “toplum çok bozuldu, din elden gidiyor” diyebilmektedirler.

Dinimize en büyük kötülüğü işte bu içi boş, Kur-an ve sünnet ile örtüşmeyen sözleri ve yaşamı olan bu dindar kesimler yapmaktadır. Açık konuşmam gerekirse ben bugün özellikle medyada popüler olan bazı din adamlarının, aslında amaçlarının İslama doğrudan veya dolaylı zarar vermek, inançlı ama aslında inançsız nesiller yetiştirmek, yaşamı ve kafası karışık olanları ise çelişki içine sokarak tamamen ateist yetiştirmeye memur ajanlar olarak görüyorum.

Daha fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir

Hayatın tek bir gerçeği vardır

Hayatın tek bir gerçeği vardır-1 Hayatımızın tüm omurgasını genel olarak “etkileşim” ile “…